Original

Petra Prest

psycholožka a terapeutka

PRAKTICKÉ

Vzhledem k tomu, že pracuji jako soukromá psycholožka a terapeutka (v současnosti terapie online),
všechny služby si musíte plně hradit:
– párové terapie — 1600 Kč / sezení
– psychologického poradenství — 1200 Kč / sezení
– individuální terapie — 1200 Kč / sezení (pokud jste student/ka nebo se nacházíte v tíživější ekonomické situaci, můžeme se domluvit na nižší ceně)

Jedno sezení psychologického poradenství nebo individuální terapie trvá 50 minut.

Jedno sezení párové terapie trvá 1 hodinu a 20 minut.

Každou další domluvenou schůzku musíte uhradit, když sezení rušíte méně než 48 hodin předem.

První sezení slouží ke zmapování vašeho problému a seznámení se. Formulujeme vaši zakázku, co potřebujete a co já vám mohu nabídnout.
Pokud nepotřebujete pouze jedno sezení, standardně se domluvíme na 5 sezeních, kdy společně budeme pracovat. Dále se dohodneme podle potřeby, zda budeme pracovat déledoběji či nikoliv.
Většinou doporučuji se setkávat pravidelně v intervalu jednou týdně.Jsem zcela vázána mlčenlivostí, o klientech nevedu žádnou dokumentaci, kterou jsem povinna ukazovat či nahlašovat. Zápisky ze sezení si dělám pouze z vlastních profesních důvodů. Ve své práci vycházím z etického kodexu České společnosti pro gestalt terapii, jejíž jsem členkou (www.csgt.cz).Pokud chcete využít moje služby, je nejlepší se se mnou spojit telefonicky anebo napsat email.
Petra Prest