Original

Petra Prest

psycholožka a terapeutka

PÁROVÁ TERAPIE

Párová terapie : co můžete očekávat

Na rozdíl od individuální terapie v tomto případě můžete očekávat změnu poměrně rychle. Uvědomění si vztahových mechanismů může přijít brzy, takže často stačí 5-10 sezení s párem.

Možná si říkáte: párová terapie po skype!!? To přece nemůže fungovat! Může, což jsem zjistila na základě korona krize a podpořená zkušeností zahraničních kolegů, kteří takto pracují. Je potřeba, abyste měli oba k dispozici samostatnou místnost a každý svůj počítač nebo notebook s účtem skype. Při práci s párem vždy preferuji 120min. konzultaci.

Párová terapie

„Mnoho dobrých vztahů se dá zachránit, když se lidé naučí, jak řešit problémy tvůrčím způsobem. Většinou lidé tak masivně investují do obrany svých hodnot a potřeby mít pravdu, že důležité vztahy obětují ve jménu „hrdosti.“ (Zinker)

Z osobní zkušenosti považuji párovou terapii jako způsob řešení partnerských problémů za velmi efektivní, pokud oba partneři s terapií souhlasí. Podle významných párových terapeutů, manželů Resnickových, je jedním z důležitých předpokladů a zároveň dilemat párového soužití schopnost spojit se s druhým a zároveň zůstat sám sebou. A dodávají, že pokud se mám s někým spojit, je k tomu nutné se umět i oddělit. Uvědomovat si tedy vlastní odlišnost od partnera a zároveň jeho odlišnost přijímat.

Toto jsou sice jednoduché, ale v praxi poměrně těžko fungující mechanismy – většina párů přicházejících do terapie má právě problémy s tím nechat druhého být takovým jakým je a akceptovat jeho odlišnost.

Společně hledáme způsoby, jak komunikovat jinak

V terapii páru si především kladu za cíl naučit pár komunikovat o problémech, nebudu vám dávat návody na jejich řešení. Páry mají často „zajetý“ vzorec komunikace a chování, který každý z partnerů do vztahu přináší. Často se může jednat např. o opakované vyčítání nějakého chování nebo vlastnosti, na kterou partner reaguje také vyčítáním nebo vztekem apod. Dochází k tomu, že oba jsou pod vlivem emocí a nejsou schopni se sami z opakujícího se kolotoče hádek nebo nekomunikace vymanit. V terapii dochází k objevení vzorce díky uvědomění a pomocí experimentů, které navrhuji v průběhu sezení. V praxi to vypadá tak, že vás upozorňuji během sezení na tyto vzorce a společně hledáme způsoby, jak komunikovat jinak.

Někdy se stává, že partneři přicházejí s tím, že chtějí, aby to či ono druhý nedělal a změnil, nevidí ovšem svůj vlastní podíl na špatné situaci. Důležité je, že na tom, jaký je váš vztah, se podílíte oba, není jeden dobrý a druhý špatný. Může to znít jako klišé, ale je to pravda, že vy sami můžete ve vztahu něco změnit, pokud budete měnit své chování a vztahování se k partnerovi/partnerce.

Petra Prest