Original

Petra Prest

psycholožka a terapeutka

Psycholožka online

original

Vzdělání:
Vysokoškolské studium:
– Mgr. psychologie – jednooborové magisterské studium, Fakulta sociálních studií Brno, 2002-2005
– Bc. psychologie a sociologie – dvouoborové bakalářské studium, Fakulta sociálních studií Brno, 1998-2002

Další vzdělání:
– Pokročilý tréninkový program v gestalt terapii zameřený na terapeutickou práci pod supervizí (trenéři: Talia Bar-Yoseph Levine, Jay Levin, Brno, 2016-2019)
– Gestalt párová terapie (trenéři: Rita Resnick, Robert Resnick, Brno, 2012)
– Workshop dětské gestalt terapie – IVGT Praha – (trenérka: Christine Stevens, Praha, 2010)
– Gestalt přístup v párové terapii (trenér: Ernst Knijff, Praha, 2009)
– Systematický výcvik v gestalt psychoterapii – Institut Dialog (Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP) (2004-2008) – ukončený závěrečnou zkouškou
–  100 hodinový výcvik v telefonické krizové intervenci u dětí a dospívajících (Linka bezpečí, Praha, 2005)
– Seminář “Domácí násilí jako traumatická zkušenost” (trenérky: Reante Egger, Sylvia Row, Vídeň, 2004)
– Seminář “Jak efektivně a profesionálně jednat v otázce domácího násilí” (trenérky: Elfriede Froschl, Rosa Logar, Vídeň, 2004)
– 100 hodinový systematický kurz arteterapie (trenérka: Helena Strnadlová, Praha, 2002-2003)

Profesní zkušenosti:
– Soukromá psychologická praxe (2009-nyní)
– Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy (2008-2016)
– Pro rodinu o.p.s. , Kraj Vysočina – lektorka (2009-2014)
– Středisko výchovné péče Slaný (2007-2008)
– Institut výzkumu dětí a mládeže, Fakulta sociálních studií Brno – odborná pracovnice (2005-2007)
– Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk (2005-2006)

Supervizoři mojí práce:
– PhDr. Jaromír Chrášťanský – klinický psycholog a psychoterapeut, člen Evropské asociace pro gestalt terapii
– MUDr. Helena Fišerová – psychiatrička a psychoterapeutka, hlavní trenérka výcviku v gestalt terapii Institutu Dialog
– PhDr. Hana Vyhnálková – klinická psycholožka, rodinná terapeutka

Petra Prest – psycholožka online

Jmenuji se Petra Prest (roz. Bartlová), jsem psycholožka specializovaná v gestalt psychoterapii.
Jsem vdaná, s manželem máme syna Robina a dceru Noemie.
Vystudovala jsem na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně magisterský obor psychologie. V bakalářském studiu jsem jako druhý obor studovala sociologii, proto jsem i ve své práci ovlivněná vícero přístupy a systémy. Zejména sociálním konstruktivismem.
Krom různých několikadenních workshopů a seminářů jsem absolvovala Systematický výcvik v gestalt psychoterapii Institutu Dialog, v tomto psychoterapeutickém přístupu se dále vzdělávám. Psychologické praxi jsem se začala věnovat již ke konci studia psychologie v roce 2004. Tehdy jsem působila jako dobrovolnice v Poradně pro ženy v tísni, která působila pod Ligou lidských práv v Brně. Moje první pracovní zkušenost po ukončení studia, byla roční praxe na pozici psycholožky v Pedagogicko psychologické poradně v Rumburku. Tam jsem se věnovala především diagnostice specifických vývojových poruch učení a chování. Dále jsem pracovala dva roky ve Středisku výchovné péče ve Slaném. Zde jsem především pracovala terapeuticky s rodinami dětí s poruchami chování.
Od října 2008 jsem potom nastoupila do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kde jsem se věnovala individuální terapii a párové terapii a poradenství a rodinné terapii.
V roce 2009 jsem zároveň začala rozvíjet svou soukromou psychologickou praxi.
Krom terapeutické práce jsem vedla různé rozvojové a sebepoznávací skupiny a workshopy. Lektorovala jsem v rámci projektů zabývajících se sladěním profesního a rodinného života.
Výzkumně jsem spolupracovala s Institutem pro výzkum mládeže a rodiny při FSS v Brně a publikovala články zabývající se ženskou identitou především ve vztahu k mateřství. Vedla jsem mezinárodní kvalitativní výzkum zjišťující bariéry ve vzdělávání dospělých pod Národním vzdělávacím fondem. Také jsem spolupracovala s konzultantskou společností T&CC v realizaci Assessment center.
Přestože jsem se seznámila i s jinými psychoterapeutickými směry a východisky, tak považuji principy gestalt psychoterapie za natolik všezahrnující a celostně pojaté, že nevyužívám ve své práci téměř jiná východiska. Gestalt psychoterapie je postavená především na dialogu s druhým, respektu k tomu, že optika každého z nás je jedinečná a zaměření na prohlubování přítomného uvědomování.
Kromě profesních okruhů mě pro práci inspiruje a zároveň osobně podporuje cvičení ashtangajogy, kterou mnoho let praktikuji. Ashtangajoga je podle mého názoru skvělým doplňkem gestalt psychoterapie, protože se výlučně zaměřuje na fyzické prožívání vlastního těla a skrze dechová a fyzická cvičení prohlubuje fyzické uvědomění.
V posledních letech se také intenzivně zabývám problematikou vysoké citlivosti – tento vrozený rys vytváří odlišnost v tom, jakou mají lidé toleranci na stimulaci a jak hluboký význam věcem připisují. Objevuje se až u 20% populace a je důležité o něm vědět, protože jinak dochází k myšlence, že nejsem normální a k nepříjemným pocitům. Ve své praxi s tímto konceptem tedy pracuji a pomáhám hypesenzitivním lidem v jeho pochopení, sebepřijetí a posílení pozitivních aspektů.
Petra Prest