Original

Petra Prest

psycholožka a terapeutka

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Individuální terapie : co můžete očekávat

Spíše neočekávejte, že změna přijde hned. Často se vyplatí být opravdu trpěliví, počítejte
s měsíci sezení. Pokud chcete opravdu změnu, nedojde k ní hned, protože naše automatické vzorce máme silně zažité a je nutný čas na učení se nového pohledu na sebe, uvědomování si toho, co prožíváte.

 

Individuální terapie

Existuje mnoho způsobů, jak se vyrovnat s problémy. Můžete je probrat s kamarády, blízkým člověkem, duchovním, můžete cvičit jógu, relaxovat a meditovat, tvořit, chodit po horách. Ale přesto můžete mít pořád pocit, že nejste spokojení a že to vše úplně nepomáhá. V mozaice sebepoznání vám možná chybí psychoterapie. Psychoterapie pracuje s pojmenováváním a uvědomováním si toho, co v životě dělám, jak se chovám, jak se cítím. V psychoterapii se hodně mluví, ale nejen. Pracuje se sny, představami, může se využít výtvarný a jiný materiál, ale hlavní a stěžejní je dialog, rozhovor dvou lidí. Konkrétně gestalt psychoterapie, ve které jsem absolvovala výcvik, je převážně zaměřená na přítomnost. Říká se tomu „bytí tady a teď ». Je neuvěřitelné, jak často žijeme v předjímání budoucnosti nebo v přenášení z minulosti a neuvědomujeme si, co se děje zrovna teď kolem nás a jak se cítíme.

Změna často přijde, pokud člověk přijímá to, co se nyní děje a jak se cítí.

Základním předpokladem je spíše akceptovat to, co je, než se pouze pokoušet to změnit. Asi to zní paradoxně, ale funguje to. Protože jestli jste např. ve vztahu, ve kterém se cítíte nespokojení, nebo si připadáte nudní, vyhaslí, nezajímaví a unavení, je daleko lepší to tak přijmout, podívat se na tu vlastní nespokojenost a pořádně ji prozkoumat. Protože jak říká známý americký terapeut Joseph Zinker: „Nic se nedá změnit, pokud to nejdřív není akceptováno, potom se to může samo vyčerpat a otevřít se přirozenému pohybu ve směru životní změny ». Změna tedy přijít může a často i přijde, pokud člověk přijímá to, co se nyní děje a jak se cítí.

 

« Každý člověk má schopnost si uvědomovat své potřeby a jednat v souladu s nimi. Náš zájem na uspokojování potřeb nevede k hédonismu. Vyjadřuje prostě to, že pokud si člověk uvědomuje, co se v něm děje, a něco s tím dělá, bude mít ze sebe lepší pocit než člověk, který toto uvědomění nemá nebo odkládá své uspokojení. Pokud vím, co chci, nebudu se rozhlížet po jiných lidech, aby mi řekli, co chci, ani nebudu projikovat své potřeby na druhé. Gestalt terapie zdůrazňuje nikoli to, že žijeme pro tento okamžik, ale že žijeme v tomto okamžiku, nikoli to, že vyhovíme svým potřebám okamžitě, ale že jsme přítomni sami pro sebe ve svém prostředí. » Tolik Zinker.

Petra Prest